Obavještenja

utorak, 1. novembar 2022.

Besplatan kurs Paralelnog Programiranja

Nacionalni centar kompetencija u oblasti računarstva visokih performansi (High Performance Computing) na Univerzitetu Donja Gorica poziva zainteresovane iz privrednog sektora na besplatan kurs Paralelnog Programiranja, koji organizuju i vode HPC eksperti iz Crne Gore i Njemačke, u okviru EuroCC projekta.

 

Cilj EuroCC projekta je da osigura visok nivo stručnosti širom Evrope u HPC tehnologijama i srodnim disciplinama, kao što su Analiza podataka visokih performansi (HPDA) i Vještačka inteligencija (AI) i da HPC učini dostupnim korisnicima iz naučno-istraživačkog, privrednog i javnog sektora.

 

Polaznici kursa će se upoznati sa osnovama paralelnog programiranja, dekompozicijom serijskih programa i njihovom transformacijom u paralelne, i prepoznavanjem problema paralelizacije i komunikacije.

 

Predviđeno trajanje kursa je 5 sedmica sa početkom 09.11.2022.god. (17:30h, sala Vizija, UDG), po 90min sedmično u popodnevnom terminu, po čijem završetku će učesnici dobiti odgovarajući sertifikat.

 

Detaljnu Agendu možete pogledati i registrovati se do 08.11.2022.god na:

https://eurocc.udg.edu.me/2022/10/09/parallel-computing-course/

 

Nadamo se da ćete i u okviru vaših planova i programa ulaganja u razvoj kadrova, prepoznati zajedničku priliku za kvalitetne stručne obuke i razvoj digitalnih vještina i pridružiti nam se u stvaranju budućih generacija informatičkog i inteligentnog društva.

 

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja možete se obratiti putem maila

luka.filipovic@udg.edu.me