Obavještenja

subota, 16. oktobar 2021.

BRAUIC Competition

Tim studenata i studentkinja osnovnih i postdiplomskih studija na Fakultetu za politehniku, pod mentorstvom saradnika u nastavi, učestvovao je u analizi i konceptualnom predlogu urbanog dizajna zahvata na lokaciji Port Milena u Ulcinju. Za razvoj ovog projekta studenti i studentkinje koristili su kapacitete koje im je omogućila Laboratorija za produkt dizajn (ProDe) Univerziteta Donja Gorica. Predstavljena analiza i predlog urbanog dizajna je dio rada sa studentskog takmičenja u okviru Belt and Road Architectural University International Consortium (BRAUIC), pod pokroviteljstvom Beijing University of Civil Engineering and Architecture (BUCEA). Na konkursu objavljenom u martu 2021. godine, projekat je predstavljen u selekciji „International Student Competition on Architectural Design“. Takmičenje je privuklo više od 500 predavača i studenata sa 34 univerziteta i 13 zemalja. Ogroman broja poslatih radova je dokaz rastuće privlačnosti, kohezije i uticaja BRAUIC -a i njegove snažne uloge u promovisanju naučne, tehnološke i obrazovne razmjene među arhitektonskim univerzitetima.

Univerzitet Donja Gorica je u okviru ovog internacionalnog takmičenja, u oblasti arhitektonskog dizajna i digitalnog modelinga, dobio nagradu za organizaciona dostignuća.

Nakon završetka takmičenja, projekatne aktivnosti i rezultati istraživanja su predstavljeni u Preduzetničkom gnijezdu u okviru događaja „Dani Politehnike“, koji je održan u periodu od 6-8. oktobra 2021. godine.