Obavještenja
21. December 2019.

Četvrta radionica Blockchain učionice na UDG

UDG Blockchain učionica je organizovala 4 ciklusa predavanja o Blockchain-u i novim tehnologijama.

Predavači na ta četiri ciklusa predavanja su bili najpoznatiji eksperti iz ovih oblasti iz Australije, Kine, Estonije, UAE.

Četvrti ciklus edukacije na temu"Kako uključiti Blockchain, IoT, Big Data, Computing u nastavu i nastavne programe?" održan je 10.12.2019. Za ovaj četvrti ciklus pozvali smo WaykiChain, kompaniju iz Shenzhen, Kina, koja je pionir u razvoju i primjeni blockchain tehnologije i novih digitalnih btehnologija, kao i poslovnih procesa baziranih na njima.

Interesovanje studenata za ove cikluse predavanja raste.Četvrtom ciklusu prisustvovalo je preko 120 studenata.

Ovo je vrijeme digitalizacije. I mi se moramo digitalizovati, širiti naše interesovanje i ubrzati odlučivanje. UDG obezbjeđuje šanse i mrežu da se ove ideje i koncepti prihvate i primijene:·        
UDG već osnovao Blockchain učionicu,
Studentima se već omogućava praksa u visokotehnološkim kompanijama

UDG Blockchain učionica organizovala je četiri ciklusa edukacije u toku ove godine:
·         Introduction to Blockchain,
·         New financial instruments,
·         Blockchain - A new paradigm,
·         "How to include Blockchain, IoT, Big Data, Computing, in teaching and curricula".

Moduli „Blockchain“, „Big Data“, „IoT“, „Digitalna ekonomija“ se već predaju u okviru Eurostat Master programa „Evropska statistika“

Fotografije sa događaja možete pogledati u nastavku, a izjave studenata kao i prilog RTCG u Video galeriji.