Obavještenja

subota, 24. jun 2023.

Cjeloživotno obrazovanje najbolje škole menadžmenta u svijetu dostupno u Crnoj Gori

Nemjerljiv doprinos društvu: cjeloživotno obrazovanje najbolje škole menadžmenta u svijetu sada dostupno u Crnoj Gori i regionu kroz partnerstvo sa Univerzitetom Donja Gorica

 

Thunderbird škola za globalni menadžment (Thunderbird School of Global Management) na Arizona State Univerzitetu rangirana je kao br. 1 škola u svijetu za oblast međunarodne trgovine prema QS International Trade Rankings 2023, ispred univerziteta kao što su Kembridž, Harvard i Stanford. Kao dio Arizona State Univerziteta ragiranog br. 1 po inovacijama u SAD, Thunderbird škola je pokrenula Francis and Dionne Najafi 100 Million Learners Global Initiative. To je najhrabrija i najambicioznija globalna obrazovna inicijativa u istoriji visokog obrazovanja, i sada će biti dostupna u Crnoj Gori, potpuno besplatno za sve polaznike.

Univerzitet Donja Gorica,  kroz svoje partnerstvo sa Thunderbird školom na Arizona State Univerzitetu, sarađuje u promovisanju ovog programa kako bi se povećao pristup visokokvalitetnom obrazovanju širom svijeta kao i podstakao sveobuhvatan doprinos društvu. Kroz otvaranje novih programa za online edukaciju pruža se široka lepeza mogućnosti za sve one koji žele da se cjeloživotno obrazuju, kako u  Crnoj Gori, tako i u regionu.

Kroz Najafi 100 Million Learners Global Initiative, Thunderbird nudi tri globalna sertifikata iz oblasti preduzetništva i inovacija dostupnih na 40 različitih jezika polaznicima širom svijeta. Žene i mlade djevojke će činiti 70% od 100 miliona učenika koje će ovaj program obuhvatiti širom svijeta. Sertifikat će biti pokriven punim stipendijama i shodno tome polaznici neće imati nikakvih troškova, upravo zbog filantropske podrške koja čini osnovu ove inicijative.

Program Global Initiative se sastoji od tri putanje koje možete izabrati u zavisnosti od svog nivoa obrazovanja:

  • Osnovni program – sadržaj za učesnike bilo kojegnivoa Sastoji se od 19 modula koji pokrivaju globalno preduzetništvo, digitalne tehnologije, inovacijske vještine, strateško planiranje, finansijsku analizu i upravljanje, marketing, ljudske resurse, etiku, finansiranje i pristup kapitalu, skaliranje za rast i još mnogo toga.
  • Srednji program – sadržaj na nivou srednje škole ili osnovnih studija. Kursevi uključuju menadžment, računovodstvo, marketing, big datai preduzetništvo.
  • Napredni program – sadržaj na nivou postdiplomskih studija. Kursevi uključuju liderstvo, preduzetništvo i održivo poslovanje, analitiku podataka, digitalni marketing i globalno računovodstvo. 

Učesnici mogu da pohađaju bilo koji ili sve ove programe. Kurseve pokreću polaznici, i prate ih dinamikom koju sami odrede i ne postoje preduslovi. Po završetku svakog programa, učesnici mogu dobiti sertifikat iz preduzetništva i inovacija.

Svi zaintresovani učenici, studenti, odrasli kao i šira javnost, mogu saznati više o  ovim programima posjetom zvaničnog web-sajta 100millionlearners.org

Za više informacija o načinu prijave pogledajte 100 Million Learners prijavni video tutorijal.