Obavještenja

ponedjeljak, 18. januar 2021.

ČUČI LI PIRAT U SVAKOM OD NAS?

U okviru događaja ,,Čudesa’’ u Preduzetničkom gnijezdu, 22. oktobra 2020. godine održano je predavanje na temu ,,Čuči li pirat u svakom od nas’’. Izlaganje na temu značaja autorskih i drugih srodnih prava u ranoj fazi razvijanja biznisa i brenda imao je mr Andrej Bracanović.


U razgovoru sa studentima pomenuo je da se na pravnike često gleda kao na nekog ko je prepreka na putu ka ostvarenju biznis ideja. Pokušao je da im približi porijeklo riječi business i naglasio da ona i u pravu ima veliki značaj. ,,Mi, pravnici, koristimo jedan latinski izraz negotium koji u bukvalnom prevodu znači nema dokolice, i pravni posao jeste taj biznis, jeste ta naša zauzetost da realizujemo neku ideju.’’ Pokušao je da približi pojam intelektualne svojine, istakavši da ona ‘leži’ u našim glavama, nju ne možemo da osjetimo čulima, nije opipljiva, jer je plod našeg intelekta, baš kao i svaka ideja. Kako je Bracanović istakao ,,Iako biznis ideja nije opipljiva, ona ima najveću vrijednost i neko mora da je procijeni, jer se u današnjici najveći aseti nalaze u našim glavama’’. Nakon kratkog uvoda, objasnio je 4 vrste prava intelektualne svojine i naglasio razliku između autorskih prava i intelektualne svojine, za koje je karakteristično da se poistovjećuju.


,,Kako je vrlo vjerovatno da osobe koje su rasle na istom podneblju imaju sličan način razmišljanja i slične ideje, veoma je važno zaštititi ideju pred državom. Onaj koji je prvi zaštitio patent se smatra njegovim pronalazačem. Sve što se nakon toga pojavi, a da je slično zaštićenom patentu, ne ispunjava glavni kriterijum za patent, a to je da patent mora da bude nov - što znači da ne smije da se oslanja na prethodne vještine, funkcije ili izgled patenata. ‘’ objasnio je Bracanović. Takođe, na osnovu prijmjera iz Crne Gore, ali i svijeta, sa studentima je razgovarao o žigovima i važnosti registrovanja loga jer je to, kako on kaže, lična karta u svijetu biznisa. Ono što razlikuje žig od autorskog prava je to što se autorskim pravom štiti značenje riječi, slogana, a žigom izgled slova. Njegova poruka studentima je da vrlo obazrivo biraju žig za svoj brend, jer će ih upravo on sjutra izdvajati od drugih, kao i zaštititi na sudskim sporovima, ukoliko za istim bude potrebe.

 

Kompletan izvještaj dostupan u prilogu