Obavještenja

srijeda, 5. april 2023.

"Dan istraživanja 2023"

Univerzitet Donja Gorica- UDG u saradnji sa MONSTAT-om (Uprava za statistiku Crne Gore) i DAMAR-om (Agencijom za ispitivanje javnog mnjenja) jedanaesti put organizovao je Dan istraživanja (tradicionalno 4. aprila).

Dan istraživanja se organizuje kako bi se šira javnost i studenti upoznali sa istraživanjima koja se sporovde u Crnoj Gori, njihovom metodologijom, kao i podacima koji već postoje iz tih istraživanja, a koji mogu koristiti prilikom pisanja akademskih i naučnih radova.  Osim toga, Dan istraživanja ima za cilj podsticanje kvaliteta i stimulisanje naučno istraživačke djelatnosti, zatim promovisanje istraživanja crnogorskih naučnika, kao i stimulisanje mladih istraživača.

Shodno Agendi uvodne riječi na Danu istraživanja 2023 dali su:

  • Rektor UDG, prof. dr Veselin Vukotić,
  • direktor MONSTAT-a, g-din Miroslav Pejović i
  • direktor DAMAR-a, mr Vuk Čađenović.

Na Danu istraživanja 2023. godine priliku da prezentuju svoj rad imali su predstavnici MONSTAT-a, DAMAR-a i UDG-a koji su tokom svojih prezentacija upoznali studente i širu javnost sa odabranim istraživanjima koja se sporovde u CG, njihovom metodologijom, kao i podacima koji postoje iz tih istraživanja a koja se mogu koristiti prilikom pisanja akademskih i naučnih radova. U publici je bilo ukupno 280 studenata i zainteresovanih pojedinaca.