Obavještenja

petak, 8. novembar 2013.

Dan Univerziteta

U ponedjeljak, 11. novembra, proslavlja se Dan Univerziteta. Tim povodom će biti održana ceremonija svečane dodjele diploma studentima koji su diplomirali/specijalizirali/magistrirali u toku školske 2012/13. godine, koja se tradicionalno održava 11.11. u 11 sati. Tog dana neće biti nastave, dok će ranije zakazani kolokvijumi biti održani.