Obavještenja

utorak, 8. septembar 2020.

Dostavljanja ponuda za izbor najpovoljnijeg dobavljača za nabavku opreme

Privatna ustanova Univerzitet Donja Gorica vas poziva da uzmete učešća u procesu dostavljanja ponuda za izbor najpovoljnijeg dobavljača za nabavku opreme za Univerzitet Donja Gorica (UDG) za potrebe realizacije

ERASMUS + projekta

“Inicijativa za urbanu poljoprivredu Zapadnog Balkana”, BUGI - 586304-EPP-1-2017-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP[1]

 

U prilogu se nalaze detalji nabavke.

 

Private institution University Donja Gorica invites you to take part in the process of submitting bids for the selection of the most suitable supplier for the procurement of equipment for University Donja Gorica (UDG) for realization purposes 

 

ERASMUS + project “Western Balkans Urban Agriculture Initiative”, BUGI - 586304-EPP-1-2017-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP[1]


​More information are available in attachement.