Obavještenja

utorak, 1. decembar 2020.

Druga međunarodna konferencija i Protect Our Planet festival

Druga međunarodna konferencija i Protect Our Planet festival posvećen mladima i obrazovanju o klimatskim promjenama održiće se od 1. do 5. decembra 2020. godine u online formatu.

Konferencija će okupiti predstavnike 60 zemalja u okviru 44 sesije i 13 radionica. Centar za klimatske promjene, prirodne resurse i energiju i POP pokret Crne Gore će uzeti aktivno učešće u konferenciji kroz rad na sesijama i radionica.

Detaljna agenda i registracija nalazi se na sledećem linku: https://thepopmovement.org/pop-festival-2020/