Obavještenja

utorak, 8. jun 2021.

Društveno-ekološka akcija studenata Fakulteta za dizajn i multimediju

Studenti III godine i profesori Fakulteta za dizajn i multimediju, Univerziteta Donja Gorica, u sklopu predmeta Marketing u dizajnu, proveli su vrijeme na obali rijeke Sitnice u namjeri da sprovedu dobrovoljnu edukativnu društveno-ekološku akciju, sakupljanja otpada. 

 

Od sakupljenog raznorodnog materijala formirali su privremeni simbolički objekat u otvorenom prostoru – cvijet – čijom su formom i karakterom željeli da pošalju poruku javnosti da svako društveno djelovanje treba da prati svijest o primatu očuvanja i čistoće našeg prirodnog ambijenta. 

 

Njihova je namjera smjer edukacije u sklopu ove grane primijenjene umjetnosti ka imperativu reciklažnog i ekološkog karaktera materijala koji bi se koristili u procesu oblikovanja i proizvodnji, čija bi budućnost trebala biti orjentisana ka svijesti o što manjem štetnom impaktu po prirodno okruženje i život kao takav.