Obavještenja

utorak, 22. decembar 2020.

E-VIVA Radionica "PUT KA USPJEHU", dr Marija Orlandić

U okviru projekta Eviva 10. decembra je održana treća radionica u Preduzetničkom gnijezdu. Radionicu je vodila dr Marija Orlandić na temu „Put ka uspjehu“.

 

U interaktovnom razgovoru sa studentima ona je pokušala da obasni pojam preduzeništva nizom praktičnih primjera, ali i da natjera studente da se zapitaju da li su i oni preduzetnici?

 

Dr Orlandić je istakla da je preduzetnik sanjar koji život vidi onakvim kakav bi mogao tj. trebao da bude, a ne onakvim kakav jeste. Preduzetništvo smatra ona nije zanimanje, niti puko otvaranje firme, ali ni tehnika, tj. pravljenje biznis plana. Na primjerima uspješnih ljudi ona je pokazala da je preduzetništvo mnogo više od toga. Preduzetništvo je način razmišljanja, pogled na život, shvatanje svijeta, misaoni reflektor koji nam osvjetljava put i pravac kuda treba da se krećemo, istakla je ona. “Preduzetništvo je energija, energija pojedinca, ali i energija društva u cjelosti.”

 

Njena poruka studentima bila je da je preduzetništvo snaga srca, te emocije koja pokreće naš um, da sve prvo polazi iz srca pa tek onda iz mozga. Ona je pokušala da objasni, šta je to što krasi preduzetnika, a prije svega da ukaže da su preduzetnici ljudi koji prepoznaju prilike i koriste ih. Ovo je posebno važno jer da bi koristili prilike, moramo shvatiti i razumijeti kontekst vremena u kome živimo. Informatička era u kojoj živimo zahtjeva drugačiji pristup riješavanju svakodnevnih problema u odnosu na industrijsku, pandemija COVID-19 nam je najbolji pokazatelj za to. Globalizacija traži umrežavanje, a umrežavanje traži preduzetništvo, tj. traži nove ideje, novu kreativnu snagu. Na kraju svog izlaganja, dr Orlandić je poručla studetima da unapređuju svoju sposobnost, svakodnevnim radom na sebi i da nastoje da probude preduzetnika u sebi.