Obavještenja

utorak, 8. jun 2021.

ECOBIAS - Info dan na Univerzitetu Donja Gorica

Na Univerzitetu Donja Gorica je u petak, 4. juna održan prvi Info dan u okviru Erasmus+ projekta „Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs - ECOBIAS“. Info danu je prisustvovalo preko 30 predstavnika državnih institucija, lokalnih samouprava I organizacija iz Crne Gore koje se bave zaštitom voda. Učesnicima je predstavljen program cjeloživotnog obrazovanja „Ekološki monitoring voda“ koji se akredituje u okviru samog projekta, a zahvaljujući kojem će polaznici moći da steknu i/li unaprijede svoja znanja iz oblasti monitoringa i zaštite slatkovodnih ekosistema, kao i najsavremenija laboratorija za za biološki monitoring voda