Obavještenja

petak, 8. jul 2022.

ELIT Youth Conference 2022

Studentska konferencija ELIT 2022 se e održava 30.9.2022. godine na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini. Zainteresovani studenti koji ne mogu doći u Sarajevo mogu učestvovati na konferenciji i online. U prilogu se nalazi poster i poziv za prijave u kojem možete pronaći više detalja o samoj Konferenciji.  

Tema konferencije glasi "Ujedinjeni u izgradnji boljeg svijeta". U vremenu punom previranja, ova konferencija nudi priliku studentima različitih studijskih programa da se povežu sa ostalim studentima iz Bosne i Hercegovine i svijeta, razmijene svoje ideje, iskustva i snove, te da zajedno doprinesu u izgradnji bolje budućnosti za sve.  

 

Prijavite se na Konferenciju slanjem sažetka na e-mail: lle22@ius.edu.ba 

 

Rok za slanje sažetaka je 31.7.2022. godine. Pristigli radovi će proći recenziju i biti objavljeni u zborniku.