Obavještenja

petak, 22. mart 2024.

EmpowerHR4Inno: Upravljanje ljudskim resursima uz primjenu inovativnih digitalnih alata

Razvoj efikasnog modela i alata za upravljanje ljudskim resursima, podstaknutih digitalnim alatima za jačanje kapaciteta kompanije za inovacije, tehnologije i znanja, jedan je od osnovnih ciljeva projekta pod nazivom EmpowerHR4Inno, koji se realizuje u okviru poziva za IPA grant šemu “Naučni potencijal u službi inovacija”.

Projekat EmpowerHR4Inno za cilj ima uspostavljanje snažnog ekosistema, kompanije – akademski sektor – mladi istraživači – stručnjaci iz kompanija koje imaju multidisciplinarni pristup, i ima za cilj da okupi relevantne strane, posebno nacionalne i međunarodne stručnjake za upravljanje ljudskim resursima i inovacijama, uključujući naučnike i stručnjake u dijaspori. Fokus je i na kompanijama iz oblasti pametne specijalizacije: proizvodnje hrane, turizma i IT sektora, poslovnim udruženjima kao i ministarstvima i drugim organima i organizacijama.

Projekat se fokusira na podržavanje istraživačkih i inovacijskih aktivnosti unutar kompanija. Glavni cilj je povećati svijest o važnosti sposobnosti kompanija da usvajaju inovacije i nove tehnologije. Ovo uključuje korišćenje efikasnih digitalnih alata za obradu podataka, kao i povezivanje akademske i istraživačke sfere sa inovativnim rješenjima i kompanijama koje prate principe otvorene nauke.  Takođe, projekat uključuje i testiranje inovativnih metoda za unapređenje sposobnosti kompanija da koriste svoje ljudske resurse, kroz primjenu modela i alata za upravljanje ljudskim resursima (HRM) u kompanijama u Crnoj Gori.

Aktivnosti projekta obuhvataju saradnju između akademske i istraživačke zajednice i industrije dijeljenjem svih znanja, stručnosti i patenata, što će na kraju dovesti do efektivnog širenja novih znanja, efikasnih prijedloga za djelovanje i unapređenje upravljanja i tretmana ljudskih resursa, racionalizacije korisnih postojećih inovativnih rješenja, znanja i saradnje.

Trenutno, projektni tim EmpowerHR4Inno sprovodi istraživanje o ostvarenim rezultatima na polju inovativnih aktivnosti poslovnih subjekata u periodu od 2020. do 2023. godine.

Istraživanje se bazira na empirijskim podacima koji se prikupljaju kroz upitnik, i koji će služiti kao osnova za analizu tekućih rezultata menadžmenta i primjene inovativnih aktivnosti u Crnoj Gori u kompanijama, te omogućiti kvalitativno i kvantitativno istraživanje problematike razvoja apsorpcionog kapaciteta i stvaranje inovacija. 

Upitnik je namijenjen direktoru/vlasniku/menadžeru/rukovodiocu organizacione jedinice za razvoj, obzirom da se većina pitanja odnosi na poslovnu politiku poslovnog subjekta.

Upitnik se može popuniti prateći sledeći link: UPITNIK

Projektom koordinira Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis Univerziteta Donja Gorica i finansiran je od strane Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, a u saradnji sa Ministarstvom finansija i Delegacijom Evropske unije (EU) u Podgorici,

Više informacija o projektu: https://empowerhr4inno.udg.edu.me 

 

UNIVERZITET DONJA GORICA