Obavještenja

utorak, 27. oktobar 2020.

Erasmus + K107 konkurs za University of Valladolid, Valjadolid, Španija

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Donja Gorica raspisuje konkurs za razmjenu na Univerzitet Valjadolid u Valjadolidu u Španiji u  akademskoj 2020/2021. godini za ljetnji semestar 2020/21:

 

Dostupne su sljedeće stipendije:

Nivo studija: osnovne, master,

Broj stipendija: 3

Trajanje mobilnosti: 5 mjeseci

 

Za prijavu je potrebno posjetiti sajt University of Valladolid, Valjadolid, Španija I prijaviti se na sledećem linku: https://uvamobplus.uva.es/publico/apply

 

Rok za prijavu  će biti otvoren u oktobru 2020. godine i trajaće do 30. oktobra 2020. godine.

 

Napomena: Ugovor o učenju (Learning Agreement) nije obavezan dokument za prijavu, ali se studentima preporučuje da posjete web-sajt University of Valladolid, Valjadolid, Španija, da budu u komunikaciji sa koordinatorima/dekanima fakulteta, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzitetu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet. Prije odlaska na mobilnost studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa koordinatorom/dekanom fakulteta i potpisan od strane istog.

 

Obrazac Ugovora o učenju možete naći u prilogu.