Obavještenja

petak, 22. jul 2022.

Erasmus + konkurs za Hellenic Mediterranean University, Grčka

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Donja Gorica raspisuje konkurs za razmjenu na Hellenic Mediterranean University, Grčka, u akademskoj 2022/2023. godini, zimski semester.

 

Dostupne su sljedeće stipendije:

 

Nivo studija: osnovne, master

Broj stipendija: 3 stipendije

Trajanje mobilnosti: 3 – 5 mjeseci

Oblast: detaljne informacije u dokumentu u prilogu

 

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta:

 

Osnovne/master studije:

 

  1. Potvrdu o položenim ispitima na engleskom jeziku;
  2. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija na engleskom jeziku
  3. Potvrdu o znanju engleskog jezika
  4. CV (Europass forma) i motivaciono pismo na engleskom jeziku
  5. Kopija pasoša.

 

  1. Napomena: Ugovor o učenju (Learning Agreement) nije obavezan dokument za prijavu, ali se studentima preporučuje da posjete web-sajt Hellenic Mediterranean University i da budu u komunikaciji sa koordinatorima/dekanima fakulteta, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzitetu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet. Prije odlaska na mobilnost studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa koordinatorom/dekanom fakulteta i potpisan od strane istog.Dokumentaciju je potrebno dostaviti na mail Kancelarije za međunarodnu saradnju: erasmusplus.udg@udg.edu.me Matični fakultet sačinjava listu nominovanih studenata koju šalje Univerzitetu domaćinu, gdje se vrši konačna selekcija kandidata.Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije je 27.07.2022.