Obavještenja

utorak, 1. decembar 2020.

Erasmus + konkurs za Instituto Politécnico de Bragança, University of Braganca, Portugal

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Donja Gorica raspisuje konkurs za razmjenu na Instituto Politécnico de Bragança, University of Braganca u Portugalu u  akademskoj 2020/2021. godini za ljetnji semestar 2020/21:

 

Dostupne su sljedeće stipendije:

Nivo studija: osovne, master

Broj stipendija: 6 (3 osnovne i 3 master)

Trajanje mobilnosti: 3 - 5 mjeseci

Oblast: informatika, menadžment

 

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta:

 

Osnovne studije:

 

 1. Potvrdu o položenim ispitima na engleskom jeziku;
 2. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija na engleskom jeziku
 3. Potvrdu o znanju engleskog jezika
 4. CV (Europass forma) i motivaciono pismo na engleskom jeziku
 5. Kopija pasoša.

Master studije – studenti i studentkinje koji apliciraju za double degree:

 

 1. Plan master studija koji student/kinja studira;
 2. Potvrdu o položenim ispitima na engleskom jeziku (sa osnovnih studija i prve godine master studija);
 3. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije (student/kinja moraju imati završenu prvu godinu master studija – 60ECTS kredita),
 4. Potvrdu o znanju engleskog jezika (minimum B2 nivo);
 5. CV (Europass forma) i motivaciono pismo na engleskom jeziku,
 6. Kopija pasoša.

 

Napomena: Ugovor o učenju (Learning Agreement) nije obavezan dokument za prijavu, ali se studentima preporučuje da posjete web-sajt Instituto Politécnico de Braganca, Portugal i da budu u komunikaciji sa koordinatorima/dekanima fakulteta, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzitetu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet. Prije odlaska na mobilnost studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa koordinatorom/dekanom fakulteta i potpisan od strane istog.

 

Dokumentaciju je potrebno dostaviti na mail Kancelarije za medjunarodnu saradnju: erasmusplus@udg.edu.me

Matični fakultet sačinjava listu nominovanih studenata koju šalje Univerzitetu  domaćinu, gdje se vrši konačna selekcija kandidata.

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije je 15.12.2020.

Više informacija u prilogu