Obavještenja

petak, 22. jul 2022.

Erasmus + konkurs za International Balkan University (IBU), Makedonija

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Donja Gorica raspisuje konkurs za razmjenu na International Balkan University (IBU), Skopje, Makedonija u akademskoj 2022/2023. godini u periodu od 21-25 novembra na događaju International Staff Week.

Stipendije za osoblje: Teaching/Training x 5 dana

 

Za prijavu je potrebno podnijeti:

 

Plan rada potpisan od strane kandidata (formu mozete naći u prilogu, CV na engleskom jeziku i kopija pasoša).

 

Dokumentaciju je potrebno dostaviti na mail Kancelarije za međunarodnu saradnju: erasmusplus.udg@udg.edu.me

Matični fakultet sačinjava listu nominovanog osoblja koju šalje Univerzitetu domaćinu, gdje se vrši konačna selekcija kandidata.