Obavještenja

četvrtak, 2. novembar 2023.

Erasmus + konkurs za University of A Coruna, Španija

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Donja Gorica raspisuje konkurs za razmjenu na Univerzitet A Coruna u u Španiji za akademsku 2023/2024. godinu, ljetnji  semestar.

 

Dostupne su sljedeće stipendije:

Nivo studija: osnovne, master i doktorske

Oblast: Travel, tourism, leisure

https://estudos.udc.es/en/degrees

 

Broj stipendija: 3

Trajanje mobilnosti: 3-5 mjeseci (jedan semestar)

 

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta :

  1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni na engleskom jeziku;
  2. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija na engleskom jeziku
  3. Potvrdu o znanju engleskog jezika
  4. CV (Europass forma) i motivaciono pismo na engleskom jeziku
  5. Abstrakt istraživanja na UCA (za doktorske studije)
  6. Motivaciono pismo
  7. Kopija pasoša.

Napomena: Ugovor o učenju (Learning Agreement) nije obavezan dokument za prijavu, ali se studentima preporučuje da posjete web-sajt Univerziteta A Coruna u Španiji i da budu u komunikaciji sa koordinatorima/dekanima fakulteta, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzitetu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet. Prije odlaska na mobilnost studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa koordinatorom/dekanom fakulteta i potpisan od strane istog.

 

Stipendije za osoblje:

 

Teaching/Training: 1 stipendija  x 5 dana

 

Za prijavu je potrebno podnijeti:

 

Plan rada potpisan od strane kandidata (formu mozete naći u prilogu, CV na engleskom jeziku i kopija pasoša).

 

Dokumentaciju je potrebno dostaviti na mail Kancelarije za medjunarodnu saradnju: erasmusplus@udg.edu.me

Matični fakultet sačinjava listu nominovanih studenata koju šalje Univerzitetu  domaćinu, gdje se vrši konačna selekcija kandidata.

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije je 5.11.2023.