Obavještenja

srijeda, 30. septembar 2020.

Hibridna nastava: podjela studenata u grupe

Kao što ste ranije obaviješteni, u toku zimskog semestra studijske 2020/21. godine, na Univerzitetu Donja Gorica, biće organizovana hibridna nastava. Odnosno, dio predavanja biće organizovan na klasičan način (uživo i zgradi), a dio online. Studenti i studentkinje su, po fakultetima, podijeljeni u dvije grupe. Dok prva grupa ima nastavu u zgradi, druga grupa ima nastavu online, i obrnuto. Rotiranje grupa se vrši na nedjeljnoj osnovi, odnosno student/kinja će nedjelju dana pratiti nastavu u zgradi, nedjelju dana online, i tako redom.

Prva grupa 5. oktobra počinje nastavu u zgradi, dok druga grupa prati nastavu online. Od 12. oktobra druga grupa ima nastavu uživo, dok prva grupa ima online nastavu.

U prvoj grupi su sljedeći fakutleti: FMEFB, FIST, PMB, Politehnika, Fakultet primijenjenih nauka (svi studijski programi), Kineske studije (I godina).

U drugoj grupi su sljedeći fakulteti: FPN, HS, FKT (opšti smjer i Vatel), FU, FPTBHE, FDM, FSM, Kineske studije (II godina) i Filološki fakultet.

 
Raspored sedmica za prvu grupu je sljedeći:

 

05.10.2020 – 09.10.2020. – uživo
12.10.2020 – 16.10.2020. – online
19.10.2020 – 23.10.2020. – uživo
26.10.2020 – 30.10.2020. – online
02.11.2020 – 06.11.2020. – uživo
09.11.2020 – 13.11.2020. – online
16.11.2020 – 20.11.2020. – uživo
23.11.2020 – 27.11.2020. – online
30.11.2020 – 04.12.2020. – uživo
07.12.2020 – 11.12.2020. – online
14.12.2020 – 18.12.2020. – uživo
21.12.2020 – 25.12.2020. – online.

 

Raspored sedmica za drugu grupu je sljedeći:

 

05.10.2020 – 09.10.2020. – online
12.10.2020 – 16.10.2020. – uživo
19.10.2020 – 23.10.2020. – online
26.10.2020 – 30.10.2020. – uživo
02.11.2020 – 06.11.2020. – online
09.11.2020 – 13.11.2020. – uživo
16.11.2020 – 20.11.2020. – online
23.11.2020 – 27.11.2020. – uživo
30.11.2020 – 04.12.2020. – online
07.12.2020 – 11.12.2020. – uživo
14.12.2020 – 18.12.2020. – online
21.12.2020 – 25.12.2020. – uživo.