Obavještenja

nedjelja, 15. maj 2022.

Horizont Evropa vebinari

Evropska komisija organizuje četiri otvorena vebinara, koji će pružiti informacije o pripremi predloga u okviru EU okvirnog programa za istraživanje i inovacije Horizont Evropa. Ovi vebinari osmišljeni su za koordinatore projekata, projektne partnere i ostale učesnike u projektima.

Lump-sum finansiranje u programu Horizont Evropa: Kako funkcioniše? Kako napisati predlog projekta? 

Lump Sum Funding in Horizon Europe: How does it work? How to write a proposal?

Datum: 19. maj 2022. godine, 10.00h - 12.30h