Obavještenja

utorak, 22. septembar 2020.

Info dan H2020 – Zeleni sporazum u okviru R&I Days, 23.09.

Evropska komisija će u okviru velikog događaja R&I Days održati prezentaciju konkursa u okviru Green Deal, 23. septembra od 14-14.45h.

Registracija za događaj je ovdje:

https://research-innovation-days.ec.europa.eu/

 

Info dan sa povezivanjem potencijalnih partnera održaće se 23. i 24. septembra u organizaciji Evropske komisije.

Info dan je otvoren za preduzeća i istraživačke organizacije u EU, pridruženim zemljama (Crna Gora) i trećim zemljama.

 

  1. septembra će se održati posrednički događaj za povezivanje partnera (brokerage event) sa ciljem proširenja vaših međunarodnih mreža i partnerstava kroz zakazane jedan-na-jedan sastanke, između 11-13h. Cilj ovih događaja je da se uspostave konzorcijumi za buduće projekte.

 

Alatka za povezivanje partnera ostaće otvorena do 24. oktobra tako da možete nastaviti da zakazujete jedan-na-jedan sastanke i nakon R&I Days.

 

Za učešće na Info danu, unos svog profila i traženje partnera, registrujte se na linku: https://green-deal-matchmaking-session.b2match.io/

 

Više o pozivima za projekte, koji će biti otvoreni 22. septembra 2020. možete naći ovdje:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState