Obavještenja

ponedjeljak, 23. januar 2023.

Izložba studenata FDM - IDEA

U okviru Erasmus + projekta Inkluzivno visoko obrazovanje na Zapadnom Balkanu – IDEA (Inclusive tertiary EDucation in the West BalkanS – IDEA) na Univerzitetu Donja Gorica u saradnji sa Udruženjem mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) organizovana je Izložba studenata Fakulteta za dizajn i multimediju Univerziteta Donja Gorica.

 

 Izložba  je otvorena u petak, 23. decembra sa početkom u 12:00 časova, u Holu umjetnosti, književnosti i poezije,UDG.

Ispred Univerziteta Donja Gorica prisutnima su se obratile mr Bojana Mališić, Kancelarija za međunarodnu saradnju UDG, doc. Dr Tatjana Burzanović, dekanica Fakulteta za Dizajn i Multimediju kao i Svetlana Dragojević, profesorica na Fakultetu za dizajn i multimediju. Ispred UMHCG pristunima se obratila Anđela Milačić, koordinatorka Studentske savjetodavne kancelarije u Udruženju mladih sa hendikepom Crne Gore.


U uvodnim obraćanjima ukratko su predstavljene aktivnosti projekta kao i cilj projekta - da se doprinese poboljšanju pristupa u obrazovanju, da se stvore uslovi za inkluzivno obrazovanje i razviju mogućnosti za zapošljavanje studenata s invaliditetom. Pored navedenog, cilj je i unapređenje kapaciteta studentskih službi, administracije, studentskih i upravljačkih tijela u partnerskim institucijama, odnosno univerzitetima partnerima na projektu, razvoj modernih inkluzivnih praksi, kao i asistivnih tehnologija.


Tokom samog događaja, priliku da se obrate prisutnima imali su i studenti Univerziteta Donja Gorica a svoje radove su  izložili studenti Fakulteta za Dizajn i Multimediju - Vladimir Pejović i Ksenija Đurković, student III godine, kao i student I godine Kolja Bojaj.