Obavještenja

utorak, 1. septembar 2020.

Javni poziv

Univerzitet Donja Gorica, Podgorica, člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15, 42/17, 74/19) objavljuje:

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA

NABAVKU RADOVA

 

 Adaptacija dijela V sprata  (izvođenje građevinsko – zanatskih i instalaterskih radova)

(Centar izvrsnosti za digitalizaciju procesa procjene mikrobiološke bezbjednosti hrane i identifikaciju parametara kvaliteta neophodnih za sertifikaciju autentičnosti hrane, UDG FoodHub)

 

 

Privatna ustanova Univerzitet Donja Gorica vas poziva da uzmete učešće u procesu dostavljanja ponuda za izbor najpovoljnijeg izvođača radova za adaptaciju  dijela V sprata (izvođenje građevinsko – zanatskih i instalaterskih radova) za potrebe Centra izvrsnosti za digitalizaciju procesa procjene mikrobiološke bezbjednosti hrane i identifikaciju parametrara kvaliteta neophodnih za sertifikaciju autentičnosti hrane FoodHub, Univerzitet Donja Gorica (UDG).

 

Dokumentaciju možete naći u prilogu.