Obavještenja

četvrtak, 16. januar 2020.

Javni poziv za nabavku opreme

Fakultet za informacione sisteme i tehnologije Univerziteta Donja Gorica, u sklopu inovativnog projekta „Real-Time Environmental Parameters Monitoring System“ (Ugovor br. 01-2312/4), finansiranog od strane Ministarstva nauke Crne Gore, ima potrebu za nabavkom senzorske i komunikacione opreme prema specifikaciji datoj u priloženom fajlu.

Rok za dostavljanje ponude je 27. januar 2020. godine do 16h.