Obavještenja

ponedjeljak, 6. novembar 2023.

Javni poziv za prijavljivanje eksperata u 2023. godini

Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja objavljuje javni poziv za prijavljivanje eksperata za listu eksperata za akreditaciju studijskih programa i reakreditaciju ustanova visokog obrazovanja.

 

Detaljnije informacije o kriterijumima za prijavu su dostupne na stranici: https://akokvo.me/kriterijumi-za-izbor-eksperata/

 

Zainteresovani kandidati mogu popuniti prijavne formulare na sljedećim linkovima:

Javni poziv je otvoren tokom cijele godine, a lista eksperata se ažurira na kraju svakog kvartala i objavljuje na web stranici Agencije.

 

Tekst javnog poziva se može preuzeti na sljedećem linku.