Obavještenja

petak, 8. jul 2022.

Joint Master’s Degree Program IP and New Technologies

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma kroz odličnu saradnju sa Svjetskom organizacijom za intelektualnu svojinu (WIPO).promovisalo  je njihov  Zajednički program master studija intelektualne svojine i novih tehnologija, koje bi WIPO organizovao u saradnji sa Jagiellonian univerzitetom iz Krakova i Zavodom za patente Republike Poljske. Prethodne uspješno organizovane master studije potvrdile su interesovanje za ovaj program od strane kandidata iz javnih institucija, univerziteta, praktičara i privatnog sektora.

 

Sadržina ovog jedinstvenog master programa fokusira se na najizazovnija pitanja koja se odnose na intelektualnu svojinu i nove tehnologije (uključujući nove tehnologije i patentno pravo; autorsko pravo u digitalnoj eri; vještačku inteligenciju; zaštitu podataka, privatnost i lična prava na internetu; odgovornost provajdera internet usluga). Kurseve i radionice će organizovati vodeći stručnjaci iz oblasti intelektualne svojine iz Centara za intelektualnu svojinu: Ludwig Maximilians University of Munich, University of Alicante, Queen Mary School of Law, Texas School of Law.    

 

Program nudi kandidatima atraktivnu strukturu po principu user-friendly u trajanju od tri semestra od 1. oktobra 2022. do 28. februara 2024. godine, u kome je prvi seminar u potpunosti učenje na daljinu, drugi rezidencijalan na Jagiellonian univerzitu, u Krakovu, Poljska  i posljednji semestar sa opcijom da se master teza priprema ili bude uključena u program stručne prakse u svojoj zemlji ili u Poljskoj.

 

Za školsku 2022/2023 biće obezbijeđen određeni broj punih stipendija (putovanje, školarina, registracija, smještaj, ishrana, zdravstveno osiguranje) za kandidate koji rade u Vladi, na Univerzitetu ili Institutu za istraživanje i razvoj. Prijave za ove stipendije potrebno je podnijeti putem WIPO website (https://welc.wipo.int/acc/index.jsf?page=aipCatalog.xhtml&lang=en&cc=MIP_JAGIELLONIAN#plus_MIP_JAGIELLONIAN).

Kandidat je obavezan da podnese online:   

  

1) Detaljan CV sa najnovijim podacima

2) Motivaciono pismo

3) Diplomu(e) i prepi (e). 

  

Za sve dodatne informacije, potrebno je kontaktirati:   

  

The WIPO Academy  

mip.jagiellonian-uni@wipo.int  

  

Jagiellonian University  

ip@uj.edu.pl