Obavještenja

petak, 1. jul 2022.

Joint Master’s Degree Program IP and New Technologies, WIPO

 

„U akademskoj 2022/2023. godini, Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu (WIPO), u saradnji sa Jagelonskim univerzitetom u Krakovu i Zavodom za patente Republike Poljske, nastavlja zajedničku ponudu programa magistarskih studija iz oblasti intelektualne svojine i novih tehnologija. Dosadašnja uspješna izdanja potvrdila su potražnju i interesovanje za učešće na master programu kandidata iz javnih institucija, univerziteta, praktičara i privatnog sektora.

 

Sadržina ovog jedinstvenog master prorama fokusira se na najizazovnija pitanja koja se odnose na intelektualnu svojinu i nove tehnologije (uključujući nove tehnologije i patentno pravo; autorsko pravo u digitalnoj eri; vještačku inteligenciju; zaštitu podataka, privatnost i lična prava na internetu; odgovornost provajdera internet usluga). Kurseve i radionice će organizovati vodeći stručnjaci iz oblasti intelektualne svojine iz Centara za intelektualnu svojinu: Ludwig Maximilians University of Munich, University of Alicante, Queen Mary School of Law, Texas School of Law.    

 

Program nudi kandidatima atraktivnu strukturu po principu user-friendly u trajanju od tri semestra od 1. oktobra 2022. do 28. februara 2024. godine, u kome je prvi seminar u potpunosti učenje na daljinu, drugi rezidencijalan na Jagiellonian univerzitu, u Krakovu, Poljska  i posljednji semester sa opcijom da se master teza priprema ili bude uključena u program stručne prakse u svojoj zemlji ili u Poljskoj.

 

Za školsku 2022/2023 , biće obezbijeđen određeni broj punih stipendija (putovanje, školarina, registracija, smještaj, ishrana, zdravstveno osiguranje) za kandidate koji rade u Vladi, na Univerzitetu ili Institutu za istraživanje i razvoj. Prijave za ove stipendije potrebno je podnijeti putem WIPO website (https://welc.wipo.int/acc/index.jsfpage=aipCatalog.xhtml&lang=en&cc=MIP_JAGIELLONIAN#plus_MIP_JAGIELLONIAN).

Kandidat je obavezan da podnese online:   

  

1) Detaljan CV sa najnovijim podacima

2) Motivaciono pismo

3) Diplomu(e) i prepis (e). 

 

Za više informacija pogledajte website. i brochure. „