Obavještenja

ponedjeljak, 18. novembar 2013.

Konferencija povodom Globalne nedjelje preduzetništva

U organizaciji Centra za preduzetništvo i ekonomski razvoj (CEED), biće održana konferencija koja se povodom Globalne nedjelje preduzetništva održava na Univerzitetu Donja Gorica (AS), u srijedu, 20.11.2013. godine, sa početkom u 12:00h. U široj verziji ove vijesti možete naći poziv CEED-a i agendu konferencije. Pozivamo studente da konferenciji prisustvuju u što većem broju.


 Drage kolege,

Koristimo ovu priliku da vas pozovemo da prisustvujete konferenciji koja se povodom Globalne nedjelje preduzetništva održava na Univerzitetu Donja Gorica (AS), u srijedu, 20.11.2013. godine, sa početkom u 12:00h.

Centar za preduzetništvo i ekonomski razvoj (CEED) je domadin Globalne nedjelje preduzetništva (GEW) koja se u Crnoj Gori obilježava tredu godinu za redom.

Globalna nedjelja preduzetništva, najvedi je preduzetnički događaj u svijetu koji se ove godine obilježava u periodu od 18-24. novembra, sa ciljem da poveže ljude kroz lokalne, nacionalne i globalne aktivnosti i uputi ih u trendove kada je preduzetništvo u pitanju. Ove godine, GEW se obilježava kroz organizovanje preko 20.000 različitih događaja, uz učešde više od 10.000 organizacija iz 140 zemalja širom svijeta.

Tema ovogodišnje nedjelje preduzetništva je „Korak naprijed!“. U Crnoj Gori de se skrenuti pažnja na aktivnosti koje se preduzimaju sa ciljem motivisanja samozapošljavanja mladih, kao i na podsticanje ženskog preduzetništva. Prezentovanjem dobrih primjera iz prakse preduzetništva mladih i žena, zatim aktivnosti Studentskog biznis centra, te dostupnih programa podrške preduzetništvu, poslade se poruka o ulozi preduzetništva kao pokretača crnogorske privrede. Planirane aktivnosti namijenjene su svim studentima i maturantima, a posebne tematske radionice okupide žene preduzetnice i one koje to namjeravaju postati.

Aktivnosti kojim de se obilježiti globalna nedjelja preduzetništva u Crnoj Gori realizuje Centar za preduzetništvo i ekonomski razvoj u saradnji sa Studentskim biznis centrom (SBC) Univerziteta Donja Gorica. Centralni događaj planiran je na UDG u srijedu, 20.11.2013. sa početkom u 12h, gdje de o preduzetništvu mladih i mogudnostima za njegov razvoj govoriti predstavnici CEED-a, SBC, Programa za razvoj Ujedinjenih nacija i Investiciono-razvojnog fonda. Radionice namijenjene razvoju preduzetničkih vještina kod mladih održade se u četvrtak, 21.11.2013. godine na UDG-u u saradnji sa facilitatorima iz Sjedinjenih Američkih Država koji trenutno borave na Univerzitetu Donja Gorica. Radionica o ženskom preduzetništvu bide organizovana u petak 22.11.2013. u prostorijama CEED-a, dok de predavanja posvedena preduzetništvu u četvrtak i petak, 21-22.11.2013. godine biti organizovana u rožajskoj Gimnaziji "30. septembar" i Srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi u Baru.