Obavještenja
13. November 2019.

Konkurs za dodjelu stipendija za ljetnji semestar 2019/20. na Beijing Union University

U okviru saradnje sa Tourism College of BUU iz Pekinga, NR Kina, Univerzitet Donja Gorica raspisuje konkurs za dodjelu do 5 stipendija za ljetnji semestar 2019/20. godine, period februar – jun 2020. godine, i to:

 

  • za studente Fakulteta za kulturu i turizam UDG, i
  • za studente FMEFB, UDG.

Studenti prate program na engleskom jeziku, a položeni predmeti tokom boravka na BUU biće priznati na UDG-u.

 

Stipendija uključuje troškove smještaja i školarine, izučavanje kineske kulture i kineskog jezika. Troškovi avionske karte, vize, hrane i zdravstvenog osiguranja nisu uključeni u stipendiju, odnosno, navedene troškove pokriva student/kinja.

 

Svi zainteresovani student i studentkinje prijave mogu slati direktno na mail Kancelarije za međunarodnju saradnju i razmjenu, Bojani Mališić na bojana.malisic@udg.edu.me najkasnije do 1. decembra 2019. godine do 23:59h. Prijave pristigle nakon definisanog roka neće biti razmatrane. Uz prijavu je potrebno poslati CV i propratno pismo, u kojem je potrebno navesti razlog apliciranja za stipendiju, odnosno zašto kandidat/kinja želi da bude uključen/a u ovaj program razmjene.

 

Nakon završene prijave biće organizovan sastanak sa zainteresovanim studentkinjama i studentima u Rektoratu Univerziteta Donja Gorica. Biće izabrano do 5 kandidata na bazi inovativnog modela studija S=z*i², što znači da će se pored uspjeha uzeti u obzir angažovanje u ostalim aktivnostima na UDG.

 

Kandidati i kandidatkinje koji budu odabrani za stipendiranje potpisuju Ugovor sa Univerzitetom Donja Gorica.

 

Više informacija o BUU možete naći na sledećem linku: http://www.buu.edu.cn