Obavještenja

ponedeljak, 25. maj 2020.

Konkurs za dvomjesečno stipendirano istraživanje mladih istraživača/studenata

NVO Sociološki centar Crne Gore – SOCEN, uz podršku Ministarstva nauke Crne Gore, realizuje projekat „Inovacijama do veće sinergije nauke i privrede“. Opšti cilj projekta predstavlja jačanje istraživačkih i naučnih potencijala Crne Gore kao države sa brojnim, kako mladim, tako i eminentnim naučnicima, koji doprinose unapređenju tehnološkog razvoja privrede i podizanju ukupnog nivoa znanja u društvu. Takođe, projekat je usmjeren na unapređenje biznis ambijenta u Crnoj Gori i jačanje sinergije između nauke i privrede posredstvom povećanja svijesti predstavnika privrede, naučne zajednice, mladih istraživača, kao i samih donosilaca odluka, te civilnog sektora o važnosti većeg povezivanja univerziteta i ostalih istraživačkih organizacija i privrede, potrebi stvaranja veće otvorenosti poslodavaca za stručno usavršavanje studenata i mladih istraživača, te potrebi osavremenjivanja studijskih programa u skladu sa promjenama tržišta rada, tehnološkom i naučnom napretku.

 S tim u vezi, Sociološki centar Crne Gore inicira program dvomjesečnog plaćenog stažiranja za mlade istraživače – studente osnovnih i postdiplomskih studija crnogorskih univerziteta, iz oblasti društvenih i prirodnih nauka.

Program stažiranja ima za cilj da mladim istraživačima/studentima pruži priliku da upoznaju razvojne šanse u biznis zajednici, te da novim idejama i inovativnim, naučnim pristupom unaprijede biznis ideje privrednih društava. U okviru programa, predviđen je rad od 20 sati nedjeljno. Sociološki centar Crne Gore odgovoran je za organizaciju programa stažiranja i mjesečnog plaćanja stažiranja kandidatima.

konkurs