Obavještenja

srijeda, 27. septembar 2023.

Konkurs za nagradu „Svetozar-Stiv Pejović“

Odlukom Senata UDG-a ustanovljena je nagrada „Svetozar-Stiv Pejović“.

Nagrada se dodjeljuje studentu osnovnih, postdiplomskih i doktorskih studija za najbolje ocijenjeni esej.

Tema ovogodišnjeg eseja je:

„Budućnost demokratije u bezduhovnom društvu“

 

Pravo učešća imaju studenti i studentkinje svih univerziteta iz Crne Gore, regiona i Cintana/ASU mreže!

Eseje je potrebno poslati na e-mail adresu nagrada.11.11@udg.edu.me najkasnije do ponedjeljka, 6. 11. 2023. u 23:59 časova.

Najbolje ocijenjen esej će biti pročitan na sjednici povodom Dana Univerziteta!

Esej treba da ima najviše četri stranice (4000 karaktera po stranici, sa odvajanjem).

Nagrada iznosi 1.000€.

 

Rektorat UDG-a

P.S.

Sabrana djela (na engleskom) profesora Stiva Pejovića nalaze se u biblioteci UDG-a.

Preporučujemo i sljedeće knjige i članke (orijentacioona literatura) :

  • Mauel Kastels, „Sunovrat, kriza liberalne demokratije“, Clio, 2022 (prevod sa španskog);
  • Remon Aron, „Demokratija i totalitarizam“, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 1999 (prevod sa fransuskog);
  • Douglas Murray, „The War on The West“, 2022;
  • Paul Mason, „Clear Brigh Future“, 2019;
  • Vlad Zoografi, „Sporedni efekti života“, 2020 (prevod sa rumunskog);
  • Pejović S, Vukotić, V. „Tranzicijia i institucije“, zbornik radova, IDN, Beograd, 2002;
  • Chris Miler, „Chip War“, 2022;
  • Rob Riemen, „Povratak Evope – njene suze, djela i snovi“, Tim press, 2016
  • Rob Riemen, „Plemstvo duha“, Tim press, 2021

 

Kontakt osoba: doc. dr Marija Orlandić (marija.orlandic@udg.edu.me)