Obavještenja

ponedeljak, 15. jun 2020.

Konkurs za pisanje eseja

Fondacija šefa Delegacije Njemačke u Parlamentarnoj skupštini NATO-a dr Karla Lamersa uputila je poziv studentima za pisanje eseja na temu „ Kako će NATO i njegove države članice razviti koherentnu strategiju prema Narodnoj Republici Kini u 21. vijeku? “

U prilogu su dostupni detalji o pozivu.