Obavještenja
26. August 2019.

Konkurs za polaznike/ce škole „Rod i bezbjednost“.

Centar za demokratiju i ljudska prava CEDEM raspisuje konkurs za polaznike/ce škole „Rod i bezbjednost“. Škola se realizuje u okviru projekta „Inicijativa za osnaživanje žena: edukacijom za rodnu ravnopravnost“ , koji CEDEM realizuje u partnerstvu sa Crnogorskim ženskim lobijem (CŽL), a uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava. Cilj škole je davanje doprinosa većem poštovanju prava žena i podizanje svijesti o važnosti rodne ravnopravnosti, kroz upoznavanje polaznika/-ca, sa politikom rodne ravnopravnosti i značaju zastupljenosti žena na visokim i menadžerskim pozicijama. Škola takođe ima za cilj jačanje stručnih kapaciteta za preduzimanje posebnih mjera za postizanje rodne ravnopravnosti, imajući u vidu da je namijenjena mladim profesionalcima iz raznih oblasti.Više informacija na linku.