Obavještenja

ponedjeljak, 25. mart 2024.

Konkurs za razmjenu sa univerzitetom u Tartuu (Estonija)

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Donja Gorica raspisuje konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Tartuu, u Estoniji.
Mjesta se mogu koristiti tokom akademske 2024/2025. godine.

Dostupne su sljedeće ponude stipendija:

3 stipendije za studente osnovnih i master studija za studije do 5 mjeseci (0312 - Političke nauke);

1 stipendija za pripravnika za pripravnički staž do 3 mjeseca (0312 - Političke nauke);

1 kratkoročna stipendija za doktoranda za studijski boravak do 30 dana (0312 - Političke nauke).

Detaljnije informacije o prijavama, potencijalni kandidati/kinje mogu naći u priloženom dokumentu.