Obavještenja

nedjelja, 23. april 2023.

Konkurs za stipendije Fondacije Konrad Adenauer u Crnoj Gori

Njemačka Fondacija Konrad Adenauer (KAS) dodjeljuje stipendije za studijsku 2023/24. godinu društveno i politički angažovanim i nadarenim studentima završnih godina fakulteta, postdiplomcima i doktorandima koji studiraju u Crnoj Gori.
 

USLOVI

 

 • Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti od 3. godine studija (od septembra 2023) kao i postdiplomci i doktorandi
 • Donja granica prosjeka na studijama je 8.5
 • Dobro znanje engleskog ili njemačkog jezika
 • Starosna granica kandidata je 30 godina
 • Kandidat ne smije biti u radnom odnosu
 • Rok za podnošenje prijave je do 9. juna 2023.
 • Studenti koji budu izabrani u uži krug biće pozvani na razgovor (na crnogorskom i engleskom jeziku) sa članovima komisije za dodjelu stipendija
 • Novčana podrška isplaćuje se izabranim studentima u iznosu od 150 eura mjesečno u trajanju od 10 mjeseci
 • Izabrani stipendisti su obavezni da KAS-u dostavljaju dokaz o toku studija a ukoliko stipendista prekine studije, obavezan je da novac vrati KAS-u
 • Pored finansijske podrške, stipendistima je omogućeno i pohađanje seminara i drugih aktivnosti u organizaciji KAS-a

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURS

Dokumentacija se dostavlja na crnogorskom jeziku, osim ako nije naznačeno drugačije.

 

 1. popunjen PRIJAVNI FORMULAR (možete ga preuzeti sa internet stranice vašeg fakulteta ili UCG)
 2. CV na engleskom jeziku
 3. MOTIVACIONO PISMO na engleskom jeziku
 4. POTVRDA O POLOŽENIM ISPITIMA

* za POSTDIPLOMSKE / DOKTORSKE STUDIJE 

   dostavlja se fotokopija diplome sa osnovnih studija i uvjerenje o upisu  

    postdiplomskih / doktorskih studija

 1. DVIJE AKADEMSKE PREPORUKE
 2. JEDNA PREPORUKA KOJA SE ODNOSI NA DRUŠTVENI ILI POLITIČKI ANGAŽMAN

    (preporuka iz stranke, NVO ili studentske organizacije – u zavisnosti od vrste angažovanja)

 1. FOTOGRAFIJA novijeg datuma (format za l.k. ili pasoš)
 2. OSTALE DIPLOME / SERTIFIKATI – FOTOKOPIJE

 

 

Zainteresovani kandidati svoju dokumentaciju mogu dostaviti do  9. juna 2023. lično ili poštom na adresu: Moskovska 19, 81 000 Podgorica.

Za sve dodatne informacije obratite se putem imejla na adresu:

zoran.dabetic@kas.de ili putem telefona na brojeve: 020 246 215, 068 017 228.

 

 

 

 

DODATNE INFORMACIJE PRILIKOM APLICIRANJA ZA STIPENDIJU

                      FONDACIJE KONRAD ADENAUER

 

 1. Elektronska dostava dokumentacije nije moguća
 2. Nepotpuna dokumentacija kandidata se neće razmatrati
 3. Po završetku izbora novih stipendista, dokumentacija kandidata se čuva u Fondaciji najduže 3 mjeseca od izbora, kandidat je može preuzeti lično ili mu na zahtjev može biti vraćena poštom
 4. Preporuke moraju biti na memorandumu fakulteta i sa potpisom profesora
 5. Fondacija Konrad Adenauer u Crnoj Gori ukupno dodjeljuje 9 stipendija godišnje
 6. Svi kandidati koji su aplicirali za stipendiju biće obaviješteni o zvaničnim rezultatima konkursa maksimalno 20 dana nakon izbora
 7. Kandidati se obavještavaju o rezultatima konkursa putem imejla i ne dostavljaju se pojedinačna obrazloženja zbog kojih kandidat nije primljen u program