Obavještenja

utorak, 10. oktobar 2023.

KONKURS ZA STUDENTE „B&R – MOST KULTURNOG POVEZIVANJA“

 
UDG – kao most saradnje zemalja B&R
 

Prateći promjene na globalnom tržištu Univerzitet Donja Gorica je posebno razvio saradnju sa Kinom, u okviru koje ima potpisane memorandume o saradnji sa oko 50 kineskih univerziteta i poznatih kompanija. Kao plod ove višegodišnje saradnje Univerzitet Donja Gorica je organizovao poseban studijski program na Fakultetu za kulturu i turizam – Kineske studije. Na ovim studijama se, osim kineskog jezika, izučavaju i kineska kultura, istorija, filozofija, ekonomija, ali i informatika, pa stoga on predstavlja jedinstven studijski program ovoga tipa u Evropi.

Na UDG-u je pod pokroviteljstvom Confucius Institute Headquarters (Hanban) iz Pekinga i u saradnji sa Beijing Union University otvorena Turizam Konfučije učionica koja svoju djelatnost, između ostalog, zasniva na učenju kineskog jezika, podsticanju i promociji interkulturalnosti, izučavanju kineske istorije, kulture, filozofije, ekonomije, turizma itd., ali i na realiziciji ostalih stručnih aktivnosti koje se odnose na istraživanje Kine.

U cilju daljeg promovisanja naše saradnje Univerzitet Donja Gorica i UDG Turizam Konfučije Učionica pozivaju studente da se prijave na:

 

KONKURS
„ B&R – MOST KULTURNOG POVEZIVANJA “
Takmičenje je otvoreno za studente zemalja B&R.
Kandidati pripremaju rad na temu “B&R – MOST KULTURNOG POVEZIVANJA”.

 

ORGANIZATORI:

Univerzitet Donja Gorica i UDG Turizam Konfucije Učionica

 

OPIS:

Cilj konkursa je promocija kineske kulture i filozofije kroz primjenu različitih tradicionalnih ili savremenih umjetničkih formi i/Ili savremenih ICT tehnologija kako bi se ova bogata riznica znanja na što kreativniji i inovativniji način predstavila javnosti i to upravo kroz stvaralaštvo mladih u Crnoj Gori, Kini i zemljama B&R.

 

UČESNICI:

Studenti zemalja B&R a posebno iz Kine i Crne Gore istražiće i u radu prikazati shvatanje kineske kulture i dodirne tačke sa kulturama drugih zemalja i ulogu kulture u zajedničkoj budućnosti.

 

USLOVI:

Studenti su slobodni da izaberu način na koji žele da se izraze, bilo kroz literarni rad, pjesmu, kompoziciju, likovni ili vajarski rad, fotografiju, video formu, animaciju ili neku drugu umjetničku formu (ilustracija, strip, crtež, akvarel, kolaž i sl.…).

Uz rad je neophodno dostaviti i podatke o autoru: ime i prezime, fakultet, grad i mjesto, država, kontakt mail autora.

 

NAČIN I ROK PRIJAVE:

Rok za dostavljanje radova je 3. novembar 2023. godine.

Radovi se dostavljaju sa naznakom: „b&r – MOST KULTURNOG POVEZIVANJAprijava na konkurs Univerziteta Donja Gorica i Turizam Konfucije Učionice.

Radovi se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu Univerziteta Donja Gorica, Oktoih 1, 81000 Podgorica, Crna Gora ili elektronskim putem na mejl: tamara.radinovic@udg.edu.me

UDG i TCC će izvršiti selekciju radova i nagraditi jedanaest učesnika Konkursa

  • nagrada 300 eura
  • nagrada 200 eura
  • nagrada 100 eura
  • 8 x 4. nagrada po 50 eura