Obavještenja

četvrtak, 26. novembar 2020.

KONKURS ZA UČENIKE SREDNJIH I OSNOVNIH ŠKOLA: „Kineska kultura i filozofija – riznica znanja“

 

UDG – kao most saradnje Crne Gore i Kine

 

Prateći promjene na globalnom tržištu Univerzitet Donja Gorica je posebno razvio saradnju sa Kinom, u okviru koje ima potpisane memorandume o saradnji sa oko 50 kineskih univerziteta i poznatih kompanija. Kao plod ove višegodišnje saradnje Univerzitet Donja Gorica je organizovao poseban studijski program na Fakultetu za kulturu i turizam - Kineske studije. Na ovim studijama se, osim kineskog jezika, izučavaju i kineska kultura, istorija, filozofija, ekonomija, ali i informatika, pa stoga on predstavlja jedinstven studijski program ovoga tipa u Evropi.

 

Na UDG-u je pod pokroviteljstvom Confucious Institute Headquarters (Hanban) iz Pekinga i u saradnji sa Beijing Union University otvorena Turizam Konfučije učionica koja svoju djelatnost, između ostalog, zasniva na učenju kineskog jezika, podsticanju i promociji interkulturalnosti, izučavanju kineske istorije, kulture, filozofije, ekonomije, turizma itd., ali i na realiziciji ostalih stručnih aktivnosti koje se odnose na istraživanje Kine.

 

U cilju daljeg promovisanja naše saradnje Univerzitet Donja Gorica, Kineske studije i Turizam Konfučije učionica pozivaju učenike da se prijave na:

 

 

KONKURS

 

„Kineska kultura i filozofija – riznica znanja“

 

Takmičenje je otvoreno za srednjoškolce i osnovce.   

 

Kandidati pripremaju rad na temu “Kineska kultura i filozofija – riznica znanja”.

OPIS:

Cilj konkursa je promocija kineske kulture i filozofije kroz primjenu različitih tradicionalnih ili savremenih umjetničkih formi i/li savremenih ICT  tehnologija kako bi se ova bogata riznica znanja na što kreativniji i inovativniji način predstavila javnosti i to upravo kroz stvaralaštvo djece i mladih u Crnoj Gori.      

 

USLOVI:

 

Učenici su slobodni da izaberu način na koji žele da se izraze, bilo kroz literarni rad, pjesmu, kompoziciju, likovni ili vajarski rad, fotografiju, video formu, animaciju ili neku drugu umjetničku formu (ilustracija, strip, crtež, akvarel, kolaž i sl.…).

 

 

 

Uz rad je neophodno dostaviti i podatke o autoru: ime i prezime, razred, škola i mjesto.

 

NAČIN I ROK PRIJAVE:

 

Rok za dostavljanje radova je 15. decembra 2020. godine. Radovi se dostavljaju sa naznakom: „Kineska kultura i filozofija – riznica znanjaprijava na konkurs Univerziteta Donja Gorica - Kineske studije i Turizam Konfučije Učionica.

 

Radovi se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu Univerziteta Donja Gorica, Oktoih 1, 81000 Podgorica ili elektronskim putem na mejl: ana.djikanovic@udg.edu.me

 

 

NAGRADNI FOND: 10 nagrada po 100€.