Obavještenja

petak, 7. april 2023.

KONKURS ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA I STUDENTE „KINA U MOJIM OČIMA“

UDG – kao most saradnje zemalja B&R
Prateći promjene na globalnom tržištu Univerzitet Donja Gorica je posebno razvio saradnju sa Kinom, u okviru koje ima potpisane memorandume o saradnji sa oko 50 kineskih univerziteta i poznatih kompanija. Kao plod ove višegodišnje saradnje Univerzitet Donja Gorica je organizovao poseban studijski program na Fakultetu za kulturu i turizam – Kineske studije. Na ovim studijama se, osim kineskog jezika, izučavaju i kineska kultura, istorija, filozofija, ekonomija, ali i informatika, pa stoga on predstavlja jedinstven studijski program ovoga tipa u Evropi. Školarina je besplatna za sve učenike srednjih škola koji se odluče da upišu Kineske studije na Univerzitetu Donja Gorica.
Na UDG-u je pod pokroviteljstvom Confucius Institute Headquarters (Hanban) iz Pekinga i u saradnji sa Beijing Union University otvorena Turizam Konfucije učionica koja svoju djelatnost, između ostalog, zasniva na učenju kineskog jezika, podsticanju i promociji interkulturalnosti, izučavanju kineske istorije, kulture, filozofije, ekonomije, turizma itd., ali i na realiziciji ostalih stručnih aktivnosti koje se odnose na istraživanje Kine.
U cilju daljeg promovisanja naše saradnje UDG Kineske studije i UDG Turizam Konfucije Učionica pozivaju učenike i studente da se prijave na KONKURS


„ KINA U MOJIM OČIMA“


Konkurs je otvoren za srednjoškolce i studente u Crnoj Gori.


Kandidati pripremaju rad na temu “KINA U MOJIM OČIMA”.


ORGANIZATORI:
Kineske studije i Turizam Konfucije Učionica na Univerzitetu Donja Gorica.


OPIS:
Cilj konkursa je promocija kineske kulture i filozofije kroz primjenu različitih tradicionalnih ili savremenih umjetničkih formi i/Ili savremenih ICT tehnologija kako bi se ova bogata riznica znanja na što kreativniji i inovativniji način predstavila javnosti i to upravo kroz stvaralaštvo mladih u Crnoj Gori.


UČESNICI:
Učenici i studenti iz Crne Gore istražiće i u radu prikazati shvatanje kineske kulture i ulogu kulture u zajedničkoj budućnosti.


USLOVI:
Učenici i studenti su slobodni da izaberu način na koji žele da se izraze, bilo kroz likovni ili vajarski rad, fotografiju, video formu, animaciju ili neku drugu umjetničku formu (ilustracija, strip, crtež, akvarel, kolaž i sl.…).
Uz rad je neophodno dostaviti i podatke o autoru: ime i prezime, razred, škola ili fakultet, grad i mjesto, kontakt mail autora.


NAČIN I ROK PRIJAVE:
Rok za dostavljanje radova je 18. april 2023. godine.
Radovi se dostavljaju sa naznakom: „KINA U MOJIM OČIMA”– prijava na konkurs Univerziteta Donja Gorica u organizaciji Kineskih studija i Turizam Konfucije Učionice na UDG.
Radovi se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu Univerziteta Donja Gorica, Oktoih 1, 81000 Podgorica, Crna Gora.
Za sva pitanja i nedoumice, kandidati se mogu obratiti Tamari Radinović (tamara.radinovic@udg.edu.me).
UDG će izvršiti selekciju radova i dodijeliti :
- 1 glavnu nagradu (300 eur)
- 1 drugoplasiranu nagradu (200 eur)
- 1 trećeplasiranu nagradu (150 eur)
- 4 utješne nagrade (po 100 eur) Dodjela nagrada i izložba svih radova će biti na Proslavi međunarodnog dana kineskog jezika koja će se održati 21. aprila 2023. godine na Univerzitetu Donja Gorica.