Obavještenja

utorak, 21. januar 2020.

Konkurs za upis 20. generacije polaznika Škole retorike

Konkurs za upis 20. generacije polaznika Škole retorike otvoren je za sve zainteresovane kandidate. Nova generacija polaznika počeće sa radom 13. februara 2020. godine.

Škola retorike je prvi program te vrste u Crnoj Gori, akreditovan od strane Nacionalnog savjeta za obrazovanje, koji je do sada pohađalo preko 500 polaznika, kroz 19 generacija. Cilj Škole je da polaznicima pruži teorijska znanja iz oblasti retorike, kao i da im omogući ovladavanje vještinama dobrog govora, debatovanja i pregovaranja.

Program Škole obuhvata 45 časova, grupisanih u 15 sesija od po 3 časa (1/3 čini teorijski, a 2/3 praktični dio). Kroz program Škole, polaznici su u prilici da uče najpoznatije crnogorske i svjetske govore, ovladaju tehnikama pisanja sopstvenih govora, razvijaju sposobnost kritičkog mišljenja i kreativnog razmišljanja, usavršavaju vještine debatovanja i pregovaranja, oslobode se treme od javnog nastupa, vježbaju improvizovane govore i govore na stranim jezicima i dr.

Škola traje 3 mjeseca pri čemu se predavanja održavaju jednom nedjeljno, u terminu od 18 do 21 h, na FDES-u (Gradski stadion “Budućnost”, sjeverna tribina).

Prijavljivanje se vrši online putem, po sistemu prve prijave. Popunjen prijavni formular (koji se može preuzeti sa adrese www.retorika.me) potrebno je poslati na adresu retorika.me@gmail.com

Broj polaznika je ograničen.

Detaljnije informacije o Školi retorike, informacije o dosadašnjim polaznicima, kao i njihovi utisci o Školi mogu se pronaći na adresi www.retorika.me.

Pozivno pismo i prijavni formular nalaze se u prilogu.