Obavještenja

petak, 23. septembar 2022.

Konkurs za upis na doktorske studije na Fakultetu za informacione sisteme i tehnologije, UDG

Objavljen je konkurs za upis nove generacije studenata na doktorske studije "Informacione tehnologije" na Fakultetu za informacione sisteme i tehnologije, UDG. Sadržaj konkursa sa svim relevantnim informacijama možete naći u prilogu.