Obavještenja

petak, 1. jul 2022.

Konkurs za upis na doktorske studije na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, UDG

Objavljen je konkurs za upis nove generacije studenata na interdiscipinarne doktorske studije "Međunarodna ekonomija" na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, UDG.
Sadržaj konkursa sa svim relevantnim informacijama možete naći u prilogu.