Obavještenja

petak, 23. septembar 2022.

Konkurs za upis na doktorske studije na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, UDG

Otvoren je konkurs za upis nove generacije studenata na interdiscipinarne doktorske studije "Međunarodna ekonomija" na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, UDG.
Sadržaj konkursa sa svim relevantnim informacijama možete naći u prilogu.