Obavještenja

četvrtak, 1. oktobar 2020.

Konkurs za upis na postdiplomske akademske master studije, studijski program ENGLESKI JEZIK

UNIVERZITET DONJA GORICA

FILOLOŠKI FAKULTET

 

KONKURS

 

Za upis na postdiplomske akademske master studije, studijski program ENGLESKI JEZIK (nastavnički i prevodilački modul) u dvogodisnjem trajanju, obima 120 ECTS.

 

Pravo na konkurs imaju kandidati koji su završili osnovne studije (Bachelor diploma, 180 ECTS) ili specijalisticke studije Engleskog jezika i književnosti (diploma specijaliste, 240 ECTS).

 

Dokumenta potrebna za upis:

- uvjerenje o prethodno završenim studijama,

- kopija lične karte,

- dvije fotografije.

 

Konkurs traje dvije sedmice od dana oglašavanja. Prijem dokumenata je u kancelariji Filološkog fakulteta na prvom spratu, radnim danima od 10.00 do 14.00.

 

Kontakt osoba: Dragiša Vukotić, tel. 020 410 702, email: dragisa.vukotic@udg.edu.me