Obavještenja

utorak, 24. septembar 2019.

Konkurs za upis na postdiplomske studije "Sportski menadžment"

Raspisan je konkurs za upis specijalističkih studija studijske 2018/19. U prilogu, kao i na sajtu Fakulteta za sportski menadžment u sekciji Download/Postdiploma dostupno je više informacija.