Obavještenja

srijeda, 6. oktobar 2021.

Konkurs za upis na postdiplomske studije za studijsku 2021/2022. godinu.

Pravo upisa na dvogodišnje master studije, imaju svi diplomirani studenti, dok će biti raspisan i konkurs za jednogodišnje, specijalističke studije, za studente koji su upisali osnovne akademske studije zaključno sa studijskom godinom 2016/17, odnosno prije 2017/18 godine.

Jednogodišnje specijalističke studije (60 ECTS) koje se realizuju po modelu 3+1+1, odvijaće se na sljedećih 6 fakultetskih jedinica:


 1. Fakultetu za međunarodnu ekonomiju finansije i biznis
 2. Fakultetu informacionih sistema i tehnologija
 3. Fakultetu pravnih nauka
 4. Humanističkim studijama
 5. Fakultetu umjetnosti
 6. Fakultetu za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju

 

Magistarske studije, koje se izvode po modelu 3+2, organizovaće se na 10 fakultetskih jedinica i to na:

 1. Fakultetu za međunarodnu ekonomiju finansije i biznis
 2. Fakultetu pravnih nauka
 3. Humanističkim studijama
 4. Fakultetu za informacione sisteme i tehnologije
 5. Fakultetu za politehniku
 6. Fakultetu za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju ​
 7. Fakultetu za dizajn i multimediju
 8. Fakultetu za kulturu i turizam
 9. Filološkom fakultetu
 10. Fakultetu primjenjenih nauka (studijski program Psihologija)


Na Univerzitetu Donja Gorica postdiplomske studije kreirane su sa vizijom globalnog savremenog tržišta u kom je naš student osposobljen da procjenjuje, rasuđuje, aktivno učestvuje i upoznaje svijet bez granica, stvarajući bolju budućnost za sebe i društvo u kom djeluje. U tom kontekstu, postdiplomski programi su interdisciplinarnog karaktera; fokusirani kako na klasična znanja iz oblasti filozofije, religije, istorije, psihologije i umjetnosti, iz kojih studenti crpe inspiraciju i grade uzorne sisteme vrijednosti tako i na izučavanja modernih tehnoloških trendova u okviru poboljšanja i efikasnog eksploatisanja procesa digitalizacije.


Studenti stiču relevantna znanja kroz teorijsku i praktičnu nastavu, zajedničke konferencije i radionice, panel diskusije, okrugle stolove, seminare, webinare, gostujuća predavanja eminentnih stručnjaka iz cijelog svijeta, brojne prilike za studentske razmjene koje Univerzitet nudi, sa ciljem jačanja istraživačkih kapaciteta i kreativnih vještina.

Konkurs će biti raspisan na nivou fakulteta. Za više informacija mole se studenti da prate zvanične sajtove matičnih fakulteta za čije su programe zainteresovani, gde će informacije biti redovno ažurirane. Sajtovima svih fakulteta u okviru UDGa možete pristupiti sa glavnog sajta Univerziteta:

www.udg.edu.me​​