Obavještenja

25. September 2020.

Konkurs za upis na specijalističke/magistarske studije FPTBHE

Prijem dokumenata za upis Specijalističkih/Magistarskih studija će biti obavljen u periodu od 28.09. do 16.10.2020. godine u terminu od 11:00h do 13:00h.

Dokumenta se predaju u kabinetu Fakulteta, I sprat ili e-mejlom (poslati popunjen prijavni formular na e-mail fptbhe@udg.edu.me, ostala dokumenta se moraju predati u originalu poštom na adresu Fakulteta: Oktoih 1, 81000 Podgorica, ili lično).

Konkurs za upis, prijavni formular i informacije o školarini možete naći na -u Fakulteta, u dijelu Download/Postdiploma.

Informacije o dokumentima koje treba dostaviti prilikom upisa su dostupna na linku.