Obavještenja

utorak, 24. septembar 2019.

Konkurs za upis specijalističkih/magistarskih studija na FPTBHE

Prijem dokumenata za upis specijalističkih/magistarskih studija na Fakultetu za prehrambenu tehnologiju, zaštitu životne sredine i ekologiju će biti obavljen u periodu od 25.09. do 11.10.2019. godine u terminu od 11h - 13h.Dokumenta se predaju u kabinetu Fakulteta, I sprat.Konkurs za upis, prijavni formular i informacije o školarini možete naći na linku u dijelu Download/Postdiploma.Informacije o dokumentima koje treba dostaviti prilikom upisa su u opširnijoj verziji novosti.


A) ZA STUDENTE KOJI NIJESU ZAVRŠILI OSNOVNE STUDIJE NA UDG-u:

• Uvjerenje o završenom fakultetu;
• Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte;
• 2 ŠV obrasca (kupuju se u knjižarama);
• 2 fotografije;
• Dokaz o uplati školarine (krajnji rok za uplatu prve rate je 15.11.2019).
B) ZA STUDENTE KOJI SU ZAVRŠILI OSNOVNE STUDIJE NA NEKOM OD FAKULTETA UDG-a:
Studenti koji upisuju specijalističke studije na UDG:
• 2 ŠV obrasca (kupuju se u knjižarama);
• Dokaz o uplati školarine (krajnji rok za uplatu prve rate je 15.11.2019).