Obavještenja

četvrtak, 20. jun 2013.

Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2013/2014. godinu

Objavljen je Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2013/2014. godinu. Konkurs, kao i formulare koje je potrebno popuniti prilikom upisa, možete preuzeti u folderu Za buduće studente.