Obavještenja

četvrtak, 17. decembar 2020.

Konstitutivna sjednica UDG Foruma studenata

Konstitutivna sjednica UDG Foruma studenata održana je 09.12.2020. u prostorijama Studentskog kluba sa početkom u 13:13h.

 

Sjednicu je otvorio izvršni direktor Studentskog Biznis Centra, a ujedno i jedan od organizatora Foruma, mr Nikola Mićunović. On je prisutnima poželio dobrodošlicu i istakao da UDG Forum studenata predstavlja mrežu mladih koja će djelovati u okviru modela studija S=z*i2 , a u kojoj će se govoriti o izazovima sa kojima se suočavaju mladi u sferama obrazovanja, karijere i života uopšteno. Podstakao je učesnike Foruma na kreativnu diskusiju, a sve u cilju razvoja ideja i njegovanja istraživačkog pristupa u svakodnevnim akademskim i poslovnim aktivnostima. Podvukao je i da je cilj Foruma razvoj bića studenata kao i njihovo umrežavanje i pripremanje za nove izazove. Direktor Studentskog Biznis Centra zahvalio se prisutnim studentima, predstavnicima Univerziteta, profesorima i saradnicima Foruma. U nastavku svog izlaganja predstavio je tačke Dnevnog reda i, shodno drugoj tački istog, predstavio kandidata za predsjednika Foruma studenata UDG-a.

 

Predsjednik Foruma studenata, Danilo Bulatović, pozvao je rektora Univerziteta Donja Gorica, prof. dr Veselina Vukotića, da uzme riječ i obrati se prisutnima. Profesor Vukotić čestitao je osnivanje Foruma koje je okarakterisao kao istorijski trenutak, a Forum studenata kao klicu iz koje trebaju da niču nove ideje i da se razvija kreativni duh. Ulogu Foruma vidi u Zaratustrinoj misli: „Uzmognimo biti od onih koji će raditi na obnovi svijeta“. Rektor je kazao da shvatanje koncepta globalizacije treba biti platforma za rad Foruma, navodeći kao primjer pandemiju koronavirusa koja se ne može riješiti na lokalnom nivou, već se može prebroditi samo uz zajednički napor. On je napomenuo da su postulati koje student treba razvijati na UDG-u „filozofija otvorenosti, odnosno traganje za horizontom i idealima, i filozofija dinamike – stalne promjene i procesi, plivanje u nabujaloj rijeci. UDG je ostrvo nade, a u okviru njega i Forum studenata“. Vukotić je govorio i o slobodi studenata UDG-a i značaju poruke „spoznaj svoju slobodu“. On kaže da se sloboda ne dobija, već osvaja hrabrošću, odlučnošću i plemenitim duhom. Povezanost Foruma i slobode opisao je sljedećim riječima: „Ovaj Forum bi trebao da bude mjesto gdje se vaše srce i vaš um navikavaju na sopstvenu slobodu.“ ... „Uzalud vam znanje ukoliko nemate slobodu da ga iskažete. Ideje su snažno oružje. Ideje, a ne njihova tehnička manifestacija, mijenjaju svijet. Forum studenata bi trebala da bude jedna bašta u kojoj kroz razmjenu mišljenja sa kolegama zalivate svoje ideje.“ S tim u vezi, Forum studenata okarakterisao je kao kolegijum za proizvodnju novih ideja i inicijativa, ali i platformu za razvoj drugarstva i umrežavanje studenata. Ulogu Foruma definisao je kao misionarsku u širenju prijateljstva i druželjubivosti među studentima. 9/12/2020 5 „Ja vjerujem u studente! U njima vidim razvoj. U vama. Vi ste ljudi za novo vrijeme!“– rekao je prof. dr Veselin Vukotić.

 

Kompletan izvještaj dostupan je u prilogu